Witamy na stronie

Lp.

Obiekty,
pomieszczenia, sprzęt

Stawki ( brutto)
( godz., szt.,m², karnet)

1.

Siłownia*

 

- jednorazowo
(zajęcia 1 godz. treningowa)

9.00zł/h

 

- cyklicznie

karnet 8 wejść
(12 godz.) w m-c     50zł

 

karnet 12 wejść
(18 godz.) w m-c    70zł


karnet 16 wejść
(24 godz.) w m-c     90zł

2.

Sala dydaktyczna wraz ze sprzętem multimedialnym

 

- jednorazowo

70zł/h

 

- cyklicznie

35zł/h

3.

Sala fitness wraz ze sprzętem i szatnią * :

 

- jednorazowo - (zajęcia 1 godz. treningowa z instruktorem)

7.00zł/h

 

- cyklicznie
(zajęcia
z instruktorem)

karnet za 8 wejść
(8 godz.) w m-c    45zł**

 

karnet za 12 wejść
(12 godz.) w m-c 65zł**

 

- cała sala fitness

50zł/h

 

- imprezy wymagające przygotowania sali.

100zł/h

4.

Hala sportowa - (jednostka treningowa 80min.)

 

A) Sektor 1/3 hali + szatnia z natryskami:

 

- jednorazowo

35.00zł

 

- cyklicznie na treningi

27.00zł

 

B) cała arena główna hali + szatnia z  natryski -
(jednostka treningowa  80 min.)

 

- jednorazowo

-75zł

 

- cyklicznie 

karnet za 4 razy
 w m-c (240min) 240zł.

 

- na zawody sportowe***:
sala główna wraz z nagłośnieniem, tablicą wyników, szatnie z natryskami i pok. trenerskim

100zł/h

5.

Korzystanie ze sprzętu sportowego

 

- piłka: koszykowa, nożna, siatkówki - 1 szt  (za jedną jednostkę treningową)

3zł

 

- zestaw do tenisa ziemnego(2 szt. rakiet + 5 szt. piłeczek)

10 zł/h

 

- znaczniki (1 komplet - 10 szt.) (za jedną jednostkę treningową)

5 zł

 

- stół bilardowy

8zł/h

 

- piłkarzyki

6zł/h

 

- dart (rzutki do tarczy)

6zł/h

 

- ręcznik do siłowni –1szt

3 zł.

8.

Wynajęcie powierzchni reklamowej za 1m²:

 

- Jednorazowo (w czasie imprezy jedno lub kilkudniowej)

100zł./m²

 

- Długoterminowo (min 6 m-cy), płatne za każdy dzień wywieszenia reklamy

3,50 zł./m²

7.

Kawiarenka za 1m² ****

min. 10zł. /m²

6.

Gabinet medyczny
za 1 m² ****

min. 25zł. /m²


UWAGA!

1. Cennik nie dotyczy organizacji imprez wymagających nietypowego przygotowania pomieszczeń i obiektu ( np. targi, wystawy, imprezy sportowe z noclegami itp.) i w przypadku tych imprez podstawę będzie stanowić negocjacja cen za wynajem tych obiektów.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do negocjacji opłat z uwzględnieniem charakteru, czasu trwania i sposobu realizacji planowanych zadań. 

3. Zakupienie  karnetu lub wejścia jednorazowego jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących regulaminów: hali, siłowni, sali fitness.

4. * Za korzystanie w godz. od 9.00 do 17.00 stosujemy upust 15%.

5.  Karnet jest ważny z wraz z okazanym dokumentem tożsamości. Wykupiony karnet  należy wykorzystać w opłaconym miesiącu, niewykorzystane godziny nie przechodzą na drugi miesiąc i opłata nie będzie zwracana.  

6. ** Cykliczni uczestnicy zajęć fitness: 
- z wykupionym karnetem  8  godz. mają prawo do 1 wejścia na siłownię w miesiącu za darmo,
- z wykupionym karnetem  12 godz. mają prawo do 2 wejść na siłownię w miesiącu za darmo. 

7. Za zagubiony sprzęt będący własnością administratora będą pobierane opłaty karne:
-za kluczyk od szafki –10zł.,
-za ręcznik                  -25zł.,
-za piłki – równowartość  zakupienia nowej piłki,
-za rakiety do tenisa- równowartość  zakupienia nowej rakiety,
-za bile, kije do bilardu i rzutki do darta- równowartość  zakupienia nowych elementów. 

8. *** W zależności od ilości godzin trwających zawodów cena  może ulec zmianie.

9. **** Wynajęcie pomieszczeń na minimum 12 miesięcy po wyłonieniu oferenta  z przetargu.

statystyka

Copyright® by neoteamm